Short Linda Dress
Click to zoom
Short Linda Dress Short Linda Dress
Adriana Papell

Short Linda Dress

Rent:

Retail: 23,000

About:

ชุดสีชมพูปักเลื่อมขาวนี้จะทำให้ทุกคนเหลียวมอง ตัวชุดปักเลื่อมเน้นลวดลาย ใส่ไปได้ทั้งงานกลางวันและกลางคืนเลยค่ะ

Measurement (inch):
Size US 2: Bust 34 | Waist 26 | Hip 35 | Shoulder to Waist 14 | Waist to Hem 22
Size US 10: Bust 38 | Waist 33 | Hip 40 | Shoulder to Waist 14 | Waist to Hem 22
Size US 12: Bust 44 | Waist 36 | Hip 42 | Shoulder to Waist 14 | Waist to Hem 22